Entries from 2020-02-25 to 1 day

Gốm sứ Minh Long 1

Minh Long Heroca là gì ? Horeca là từ viết tắt âm tiết của các từ Hotel – Restaurant – Catering/Cafe; là một thuật ngữ kinh doanh chỉ những người/cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp chuyên về hoạt động cung cấp thực phẩm và/hoặc đồ uống (gọi chun…