Entries from 2020-11-24 to 1 day

Đối tác trong kinh doanh là gì?

Đối tác là mối quan hệ làm việc giữa 2 cá nhân, tổ chức trở lên, cùng xây dựng, tham gia, chia sẻ một loại hoạt động để hướng tới mục đích chung. Đối tác trong kinh doanh là một thực thể thương mại (cá nhân hoặc tổ chức) đặt mối quan hệ li…

Đối tác là gì?

Khái niệm đối tác là gì? Định nghĩa về đối tác! Đối tác chính là mối quan hệ từ 2 người trở lên hoặc những tổ chức tham gia và chia sẻ cùng một hoạt động. Đối tác có thể là một tổ chức được thành lập bởi hai hoặc nhiều người hoặc nhóm cùng…

Khái niệm về hành vi khách hàng

Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm.Khách hàng là đối tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Hành vi…

Vai trò của khách hàng đối với doanh nghiệp

Khách hàng là một khái niệm quen thuộc đối với tất cả các ngành nghề, doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng khái niệm khách hàng doanh nghiệp là gì để có những định hướng tiếp cận chính x…